Bodemsanering

Bodemsanering

Bodemverontreiniging zoals asbest, olie, metalen e.d. graaft SMES zorgvuldig af. Na het ontgraven wordt de grond eventueel afgevoerd naar een erkende stortplaats.

Een bodemsanering is vereist wanneer er op een verontreinigd terrein geen gepland gebruik meer kan plaatsvinden. Voor het verwijderen van verontreinigde grond bestaan diverse technieken. Wanneer uit bodemonderzoek is gebleken dat er op een bepaalde locatie verontreiniging aanwezig is kunnen wij u adviseren welke stappen er ondernomen dienen te worden. SMES B.V is in het bezit van de benodigde certificaten voor het kundig uitvoeren van een bodemsanering. Bent u benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw bedrijf laat het ons dan even weten.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is nodig voor het bepalen van de bodemkwaliteit. Daarnaast kan het opsporen van eventuele bodemverontreiniging een preventieve functie hebben, want bij verontreiniging kunnen de kosten voor rekening van de eigenaar zijn. Een bodemonderzoek kan ook een praktische kwestie zijn, bijvoorbeeld voor een bouwvergunningaanvraag voor woningen en bedrijfsruimten, of voor het meten van een nulsituatie in het kader van de Wet Milieubeheer. Mocht u vragen hebben over de vervolgstappen na een bodemonderzoek dan kunt u ons gerust bellen voor advies.