Asbestsanering

Asbestsanering

Asbestsanering is iets specifieks waar men vroeger nooit veel aandacht aan heeft geschonken en ook nooit moeilijk over deed.

Asbest is een natuurlijk mineraal en is opgebouwd uit minuscule vezels. De vezels zijn met het blote oog niet waar te nemen en zijn bij inademing zeer kankerverwekkend. Asbest verwijderen moet daarom zorgvuldig gebeuren door een vakkundig bedrijf. Tot in de jaren tachtig werd asbest veelvuldig gebruikt voor woningen en gebouwen. Het werd bijvoorbeeld gebruikt in schoorsteenpijpen, dakleien en golfplaten. Als u vermoedt asbest te herkennen denk dan aan uw veiligheid. Wanneer wij asbest aantreffen op locatie dan maken wij hier meteen melding van bij de opdrachtgever. Wij kunnen voor u de asbestinventarisatie en verwijdering verzorgen, zodat het op een veilige en wettige manier wordt verwijderd.

Asbest herkennen

Alleen een asbestanalyse kan uitwijzen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is. Wees op uw hoede wanneer een product onderstaande eigenschappen heeft. Dit kan mogelijke wijzen op asbest.

  • Vezelachtige structuur
  • Een witte tot lichtgrijze kleur
  • Dateert het materiaal na de tweede wereldoorlog en voor 1993