Grondwerken

Graafmachine

Het grondwerk vormt letterlijk de fundering van een bouwproject.

Voordat men begint met de bouw doen wij het voorbereidend werk. SMES. B.V. heeft ruime ervaring met grondwerken zoals het ontgraven en verzetten van grond. Ook voor het aanbrengen van verhardingen en ondergrondse infrastructuur kunt u bij ons terecht. Hieronder vindt u meer informatie over de grondwerkzaamheden die wij aanbieden. Wij hebben het nodige materieel voor diverse vormen van ontgravingen.

  • Graven van bouwputten
  • Aanleggen PVC riolering
  • Aanleggen van tuinen
  • Verplaatsen van grond of zand
  • Leggen van kabels en leidingen
  • Leveren van grond, zand en verharding
  • Aanbrengen verhardingenGrondverzet